Baza sportowa

Wiosną 1887 roku na nabrzeżu Wisły zakotwiczono pierwszą pływającą przystań, na której znajdowała się szatnia i bufet. Kilka lat później, 9 lipca 1894 roku zwodowano nową, bardziej funkcjonalną przystań. W latach 1905-1906 uruchomiono na niej prysznice, powiększono czytelnię i zmodernizowano oświetlenie. Niestety wiosną 1908 roku przystań zatonęła w porcie zimowym.

W maju 1908 roku w miejsce zatopionej przystani, zbudowano kolejną, na promie przewozowym otrzymanym od Zarządu Dróg Wodnych we Włocławku. Zakotwiczono ją u wylotu ul. Browarnej. W następnych latach dobudowano do niej dodatkową salę przeznaczoną na prowadzenie działalności towarzyskiej.

W latach 1914-1916 Niemcy przejęli przystań wioślarską na pływający szpital wojskowy. Po zakończeniu wojny w związku z rozwijającym się ruchem sportowym i turystycznym przystąpiono do budowy większej przystani. Została ona przekazana do użytku w 1922 roku. W sezonie sportowym kotwiczono ją u wylotu ul. Browarnej, a po sezonie odholowywano do portu zimowego.

Ponieważ dotychczasowe przystanie nawodne nie były trwałe i wymagały ciągłej opieki konserwatorskiej, postanowiono zbudować przystań na lądzie. W tym celu w 1925 roku wydzierżawiono od magistratu teren o pow. 6322 , położony u ujścia rzeki Zgłowiączki do Wisły. Inwestycje zlecono firmie Popławski-Fürstenwalde we Włocławku. Prace trwały do 1929 roku. Towarzystwo otrzymało bazę sportową, która zyskała opinię najnowocześniejszej przystani wioślarskiej w Polsce. W jej skład wchodziły: budynek główny mieszczący sale o pow. 90 i 120 , szatnie z natryskami, pokoje dla uczestników spływów wioślarskich, mieszkanie dla dozorcy, hangary wioślarskie, basen z czterema stanowiskami dla łodzi, boiska do gry w piłkę siatkową, korty tenisowe i skocznię lekkoatletyczną.

W okresie okupacji obiekt TWW (Towarzystwo Wioślarskie we Włocławku) służył Niemcom dla celów rekreacyjnych. Miało to istotny wpływ na uchronienie bazy wioślarskiej od zniszczeń. 

W roku 1949 lokal towarzystwa przejęty został przez klub sportowy Związkowiec”. W następnych latach zmieniał właścicieli. Ostatnim klubem zarządzającym obiektem był MZKS Włocławia”. 

W roku 1986 wioślarska baza sportowa przy ul. Piwnej 3 została wpisana do rejestru zabytków. W cztery lata później decyzją Rady Miejskiej we Włocławku powróciła do prawowitego właściciela - Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. W 1995 r. przeprowadzona została gruntowna restauracja obiektu głównego WTW.

Niestety wielokrotne powodzie dokonały bardzo dużych zniszczeń w budynku klubowym. Obecnie obiekt jest w kiepskim stanie technicznym. Wioślarze natomiast korzystają z nowej przystani wioślarskiej, która została oddana do użytku w 2014 roku. 

  

Siedziba Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego

Siedziba Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego

 

Wirtualny spacer po starej przystani wioślarskiej

 

Dodatkowe informacje