Przekaż 1,5% podatku dla WTW Włocławek

Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od 2005 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu jest uprawnione do otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Nasze Towarzystwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000109490. Środki uzyskane z wpłat 1,5% podatku są przeznaczone na działania statutowe Towarzystwa. 

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego?

Przekazanie 1,5% podatku jest bardzo proste. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nr KRS 0000109490 naszego Towarzystwa oraz przekazywaną kwotę. 

W zeznaniach podatkowych znajduje się blok „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Wypełnienie tego bloku spowoduje przekazanie zadeklarowanej kwoty na rzecz WTW. Poniżej prezentujemy przykład dla PIT-37. W tym przypadku należy wypełnić pole oznaczone numerem 147 i 148.

 

Środki finansowe można również przekazać na nasze konto:

Bank Pocztowy  84132011202717462720000001

 

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Dodatkowe informacje